Monday 14 April 2008

Kreativ brief 2.0

Russel Davies har på sin blogg startet en diskusjonstråd i søken etter den perfekte kreative brief. Mange punkter å lære av i kommentarene, noen trekker sterkt i retning av å gjøre briefen kortest mulig mens andre ønsker at den er et dokument med sterkere styring av den kreative prosessen.

Les og lær...

No comments:

Post a Comment