Foredrag - markedsføring, sosiale medier og effekt

Jeg holder foredrag i store og små forsamlinger med jevne mellomrom. I og med at jeg jobber mye med digitale medier er jeg godt oppdatert om trender og teknologi. Mitt perspektiv handler som oftest om å sette det nye inn i en kontekst av det gamle for å forstå roller og prioritering. Markedsføring handler om å skape effekt, så jeg pleier også å ta for meg hvordan målsettinger kan nås gjennom tiltak som lar seg analysere.

Noen ganger er det generelle råd alle kan ta i bruk og andre ganger er det bedrifter som ønsker en presentasjon spesielt tilpasset sine spesifikke utfordringer. Et knippe foredrag jeg har holdt tidligere og gjerne tar opp igjen er disse:

- Kunnskapsbyggende reklame som salgsutløsende verktøy: Hvordan bruke digitale bilag i kommunikasjonsmiksen.
- Mobilen som inngangsnøkkel til digital markedsføring for bedrifter.
- Trend, fremtid og teknologi: Hvordan den hverdagslige nettbruken endrer bedrifters spillerom i markedet.

Et knippe av mine presentasjoner kan du finne her:
http://www.slideshare.net/sigurdjv/


No comments:

Post a Comment