Monday 2 January 2012

Oppsummering av 2011 og spådommer om 2012

PR-Operatørene har i en artikkel intervjuet fem fagfolk som jobber i ulike deler av kommunikasjonsbransjen. De har delt noen tanker om hvem og hva som ble viktig i 2011 og hva man ser for seg i 2012.

Jeg er også intervjuet, og i ettertidens klare lys er det lett å se at spørsmålet om hvilket kommunikasjonsfenomen i 2011 som ble best lagt merke til så har jeg nok hatt fokus mer på markedsføring enn nyheter - jeg fremstår som den eneste i Norge som ikke husker 22. juli... Au da! Les mine svar under, og høre hva andre flinke folk har sagt hos PR-Operatørene.

Hva husker du best fra kommunikasjonsåret 2011?

Jeg husker året 2011 som det første året hvor ingen lenger diskuterte digitale medier som et tillegg til agendaen aller sist i møtene. Nå har hele kommunikasjonsbransjen kommet forbi den digitale barndommen og har begynt å jobbe med nettets mange ulike virkemidler hver for seg. Søk og salg hører sammen, skal du øke oppmerksomhet kan displayannonser være bra og skal du på Facebook må du se på din strategi for kundeservice.

Hvem har imponert deg?

I lys av at vi begynner å komme inn i en modnere digital tid er det noen byråstrukturer som begynner å vokse frem, og jeg synes det skjer mye spennende i kommunikasjonsbransjen i Norge nå. Der hvor Sverige var veldig flinke på konseptuelle og underholdende reklamekampanjer på nett på 2000-tallet begynner det i Norge å bli mange som bygger på analyse og effektivitet i stedet for glamour og staffasje.

Jeg synes PR-Operatørene har gjort glimrende arbeid med mange av sine oppdrag, og de står frem som en tydelig utfordrer også utenfor sin egen kategori. I tillegg har jeg veldig sansen for hva Halogen etter mange års møysommelig arbeid har fått til i år. De har jobbet knallhardt med å bygge sten for sten og har i 2011 stått tydelig frem som et firma som får mye tillit fra alle i bransjen. De store webbyråenes satsning på innsikt og reklame følger jeg også med stor spenning, her synes jeg særlig Bouvet og Creuna har satset stort.

Hvilke kommunikasjonstrender tror du blir viktige i 2012?

Jeg jobber mye på tvers av både kjøpte, egne og fortjente medieflater for å skaffe våre kunder oppmerksomhet som gir effekt. I et mediebyrå har vi naturligvis en del fokus på de kjøpte flatene, men på tross av det tror jeg hele bransjen vil bli sterkt påvirket av de kommersielle mulighetene på mobil, web-TV og automatiske annonsekjøp.

Mobilen er kanskje det mest åpenbare i og med at så godt som alle har smartmobiler nå. Når Facebook åpner for sine annonseprodukter også på mobilen sier det litt om hvor kraftfulle mulighetene vil bli; segmenterting, kuponger og stedsspesifikke budskap er effektfulle virkemidler.

Web-TV gir fantastiske muligheter for mye mer emosjonelt drivende kommunikasjon på web og vil gi de mulighetene som tidligere bare fantes på TV til langt flere enn før.

Automatiske annonsekjøp med 'real time bidding' kan høres fjernt og mystisk ut, så jeg skal ikke gå så mye mer i dybden enn å si at Kampanjes spalter kommer helt sikkert til å bli fylt med mange ulike synspunkter om dette i 2012. Watch this space!

Hva tenker du om posisjonen til de tradisjonelle mediene versus de sosiale til neste år?

Jeg tenker at vi er i ferd med å bli ferdige med den voldsomme opphisselsen over at vi som en kollektiv global bransje av rådgivere klarte å finne på et høyst upresist samlebegrep på noe som hadde mange ulike og langt mer presise navn tidligere. Ni av ti diskusjoner om 'sosiale medier' handler egentlig om utelukkende om Facebook, og ni av ti av disse diskusjonene igjen handler egentlig om å drive god kundeservice - hvilket absolutt er en god sosial strategi. Derfor tror jeg vi kommer til å bekymre oss veldig lite om å sammenligne Facebook og VG i 2012.

Hva blir viktig i kommunikasjonsøyesmed for RED Media i 2012?

Det blir utrolig viktig for oss å bli stadig flinkere til å forstå hvordan alle medier påvirker hverandre, og hvordan vanlige mennesker bruker dem. Derfor har vi full fokus på å samarbeide best mulig med alle våre kunder og partnere om å bruke det samme språket om hva vi skal oppnå og å lage en felles valuta for hvordan vi måler og analyserer effekt. Enkelt å si - vanskelig å gjennomføre!

No comments:

Post a Comment